Que és l'Ateneu?

L'Ateneu és el resultat d'un procés de reflexió, en què moviments socials i persones amb inquietuds transformadores de la Vila constaten la necessitat de crear un espai autogestionat. Aquest espai  ha de servir per donar cabuda a tots aquells projectes que es desenvolupen al marge de les institucions.

Com s'organitza?

L'Ateneu es gestionarà assembleàriamet, és a dir, a través de la participació directa dels seus socis i sòcies i de les organitzacions que en formen part.

 

L'Assemblea Permanent n’és l'òrgan de decisió i està formada pels representants dels distints col·lectius, que es reuneix periòdicament.

C/Zavellà, 3

Felanitx 

(Mallorca)