Assemblea permanent

 • Reunions periòdiques amb un mínim de 6 a l'any.

   

 • Oberta a tots els socis.

   

 • Presència d'un representant de cada col·lectiu.

   

 • Serà el lloc on els col·lectius que conformen l'Ateneu hi faran les seves propostes.

   

 • La pròpia assemblea té autonomia per a organitzar actes.

   

 • Les decisions que s'hi prenguin s'han d'adaptar als estatuts, per tant, s'han d'acceptar totes les propostes que entrin dintre d'aquests; en cas de que sigui quelcom conflictiu es convocarà una assemblea general extraordinària.

   

   

 • Constarà de diferents comissions permanents, i d'altres que es crearan segons les necessitats dels projectes que sorgeixin. Comissions permanents:

  • Econòmica
  • Difusió
  • Manteniment i gestió del local

C/Zavellà, 3

Felanitx 

(Mallorca)